Kísérletek

Módszertani javaslatok a kísérletekhez

Az egyszerűen megvalósítható kísérletek szemléletességük és gyakorlati sajátosságaik révén jól kiegészíthetik az energiával kapcsolatos programokat.. A tanári bemutató kísérletek nélkülözhetetlenek az egyszerű természeti (fizikai, kémiai) jelenségek szemléletes megértéséhez, hiszen a kizárólag szövegből történő tanulás gyakran nélkülözi a valósághoz való kapcsolódás és/vagy a gyakorlati alkalmazás felismerésének lehetőségét. Sok tanuló (főként a fiatalabbak) lényegesen gyorsabban tanulnak a konkrét, szemléletes látvány és cselekvés alapján, mint szavak által közvetítve. A kísérletek önmagukban is erősítik a tanulási motivációt, a téma iránti érdeklődést.

A kísérletek az EnergiaKaland tanítása - tanulása során rugalmasan beiktathatók. Az egyes tanári (részben tanulói) kísérletek elvégezhetőek a Környezetismeret, a Fizika, a Kémia, a Technika órákon, az E.ON önkéntesek rendhagyó óráján, a szakköri foglalkozásokon, az energiatudatosság témakörrel foglalkozó projektek keretében, a napköziben, a nem-szakrendszerű oktatás óráin, erdei iskolai és szaktábori helyzetekben, otthon (szülői segítséggel) is. A kísérletek közös elvégzése hatékonyan elősegítheti a tanulók kézügyességének, technikai kompetenciáinak, gyakorlati problémamegoldásának fejlesztését.

Egyes kísérletek elvégzésébe a tanulók is bevonhatók, sőt esetenként ez a bevonás ajánlatos is. Munka közben ugyan is születhetnek olyan tanulói ötletek, gondolatok, amelyek a jobb megértést elősegítik.

A kísérlet eredményessége szempontjából nagyon fontos az előkészítés, a tanulók figyelmének felhívása. Minden esetben megfigyelési szempontokat kell adni és az ezekre adott válaszokat, elemezni kell, lehetőleg a csoporttal közösen. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a tanulók figyelmét leköti ugyan a látvány, de a lényeges dolgok elsikkadnak (a látvány során tapasztalt történések megfogalmazása, elmondása-leírása nagyon fontos mozzanat).

A kísérletek egy része az előzetes, közös megbeszélést, előkészítést követően a tanulók körében páros vagy kiscsoportos módszerrel elvégezhetők- függően a tanulók fejlettségi szintjétől és az adott kísérlettől. Az előkészítés során mindig hívjuk fel a tanulók figyelmét az esetleges balesetvédelmi szabályokra, kockázatokra. A kísérletező tanulók munkáját folyamatosan figyeljük, és segítsünk, ha szükséges.

Az egyes kísérletek elvégzésének időtartama több tényezőtől függ. Általános javaslat, hogy a pedagógusnak magának érdemes előzetesen elvégeznie az adott kísérletet, hogy legyen tapasztalata a szükséges időmennyiségről. Az idő a tanulók ügyességétől, technikai jártasságától és a csoport méretétől is függ. Nagyobb létszámú csoportban néha több idő kell a feladatok elosztására, a csoporton belüli megbeszélésre, a tapasztaltak leírására, rögzítésére.

A kísérletezés eredményességének értékelésekor kitérhetünk a csoport (vagy tanulópár) közös munkájának minősítésére (segítették-e egymást, ügyesen osztottak ki feladatokat, szerepeket, jól érezték-e magukat a munka során stb.). Az értékelés során igyekezzünk megerősíteni a tanulók már meglévő technikai-problémamegoldó és kommunikációs kompetenciáit, értékeljük a kísérletek instrukcióinak megértési szintjét és (ha volt ilyen) a feljegyzések, leírások szövegalkotási színvonalát.

A kísérletekhez szüksége eszközök könnyen előállíthatók, másrészt a közepesen felszerelt szertárakban megtalálhatók.