Adatvédelem

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés vállalatunk számára.

Az E.ON Hungária Zrt. és az E.ON Csoport minden webes tevékenysége összhangban van a magyar adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal.

Jelen adatvédelmi irányelvek szabályozzák mindazon információk kezelését, amelyeket az E.ON Csoport birtokába jut, amikor Ön erre a weboldalra látogat.

Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím). Az E.ON Csoport társaságai kizárólag abban az esetben tárolnak személyes adatokat Önről, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésükre bocsátja, azaz például információt kér, elektronikus hírlevelekre iratkozik fel, illetve felmérésben vagy sorsoláson vesz részt.

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Csoport adott tagvállalata a megadott adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az E.ON Csoport az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt üzleti titokként is kezel.

Személyes adatok használata és közzététele

Az E.ON Csoport az Ön személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a speciális információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy az E.ON Csoport további adatfeldolgozás céljából átadja az Ön adatait a cégcsoport más vállalatai vagy - törvényben meghatározott esetben és keretek között- külső szolgáltatók számára. Az E.ON Csoport garantálja, hogy személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára. Az E.ON Csoport az Ön személyes adatait törli rendszeréből, amennyiben azt Ön kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Amikor Ön az Energia Kaland weboldalára lép, általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötődő célokra használunk. A használt webszerverek általános technikai jellegű adatokat rögzítenek.

Ezek az információk név nélkül kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön adatai nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adjuk tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Ezeknek az adatoknak a további használatára és terjesztésére nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az E.ON Csoport nagy figyelmet fordít a személyes adatok biztonságának védelmére. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait védjük az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az E.ON Csoport természetesen a Magyarországon érvényes összes adatvédelmi szabályozást betartja.

Kiskorúak védelme

Az E.ON kifejezetten azt tanácsolja minden szülőnek és gondviselőnek, hogy gyermekeiket tanítsák meg a személyes adatoknak az Interneten való biztonságos és felelős kezelésére. Kiskorú gyermekek lehetőleg semmilyen személyes adatot ne továbbítsanak az E.ON Csoport weboldalaira szüleik vagy gondviselőjük hozzájárulása nélkül . Az E.ON Csoport kijelenti, hogy kiskorúaktól sem most, sem a jövőben nem gyűjt szándékosan személyes adatokat, illetve a birtokába került adatokat semmilyen módon nem használja fel, és hozzájárulás nélkül nem fedi fel ezeket harmadik személynek.

Hivatkozások más weboldalakra

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.energiakaland.hu honlapra vonatkozik, amelyeket az E.ON Hungária Zrt. működtet. Az ezen a honlapon található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak az E.ON Csoporton belüli és kívüli más szolgáltatókra, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor elhagyja az E.ON Csoport weboldalait, kérjük, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.